ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» розробляє науково-технічну продукцію, яка грунтується на пошуку та відборі  релевантної інформації та її аналітичній обробці та формуванні на її основі науково-технічних висновків, тому чітка методологія проведення робіт дає можливість виконувати дослідження співробітниками швидко та якісно.

Професіонали ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» розробили таку власну методологію, якою ми бажаємо поділитися із будь-якими науковцями та іншими заінтересованими сторонами. 

Практичні методичні настанови та роз’ясненення щодо структури, змісту таінструментів, які використовуються для створення різних видів науково-технічної продукції, призначені для прийняття управлінських рішень різного рівня.

При розробці Методичних рекомендацій автори керувалися нормами Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність», Закону України «Про науково-технічну інформацію», Закону України «Про інформацію», Методологічними положеннями зі статистики наукової та науково-технічної діяльності (у редакції наказу Державної служби статистики України від 12.09.2016 № 171), положеннями ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання, ДСТУ ISO 5127:2007 Інформація і документація. Словник термінів (ІSO 5127:2001, IDT), ДСТУ 5034-2008 Інформація і документація. Науково-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять, ДК 015-97 Класифікація видів науково-технічної діяльності, ДК 022-2008 Рубрикатор науково-технічної інформації, ДСТУ 3575-97 Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення, ДК 010-98 Державний класифікатор управлінської документації

Методика аналітичної діяльності  6 _10-4-2020

ukУкраїнська