Працюємо на благо хімічного комплексу

Наукова діяльність з 1965 року

Стратегія розвитку хімічної промисловості України

Стратегія розвитку хімічної промисловості України

Визначення стратегічних пріоритетів розвитку хімічної промисловості, реалізація яких через механізм державно-приватного партнерства забезпечить довгостроковий сталий та ефективний розвиток національної хімічної промисловості на засадах інноваційності, конкурентоспроможності та безпечності.

Дізнатись більше

Аналітичні огляди стану хімічної промисловості України

Аналітичні огляди стану хімічної промисловості України

Національне виробництво та внутрішній товарний ринок, зовнішньоекономічний аналіз, інвестиції, фінансові результати, висновки, прогнози.

Дізнатись більше

Стандартизація

Стандартизація

Розробка проектів нормативних документів: національних стандартів, стандартів, кодексів усталеної практики та технічних умов підприємств або організацій.

Дізнатись більше

Шановні колеги,

Державне підприємство «Черкаський науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості» (ДП «Черкаський НДІТЕХІМ»)  самовіддано працювало на економіку та промисловість української  держави, виконувало експортні замовлення, щорічно проводило близько  200 науково-технічних розробок з техніко-економічних, технологічних, кон’юнктурних, безпекових, екологічних, регуляторних та інших аспектів функціонування хімічних і споріднених виробництв, товарних  ринків  та хімічних компаній.

Однак масштабні воєнні дії 24 лютого 2022 року, які РФ розпочала проти України, зупинили науково-технічну та дослідницьку роботу наших фахівців, оскільки була зупинена виробнича діяльність значної частини хімічних підприємств України, які є нашими основними замовниками. Інститут змушений був офіційно призупинити і свою науково-технічну діяльність.

Пройшло 40 днів війни і у фахівців інституту є усвідомлене розуміння, що разом з підприємствами-партнерами у відносно безпечних регіонах необхідно відновлювати свою основну діяльність, адже наші прикладні дослідження та практичні послуги в умовах зміни логістики національного, регіонального, світового хімпрому потрібні  нашим потенційним замовникам.

Наразі інститут має намір посилити прикладних характер своєї науково-технічної діяльності, зберегти та наростити її диверсифікованість.  

Такими  напрямками та видами діяльності  є наразі  наступні:

  1. здійснення  оперативного моніторингу щодо ситуації  в хімпромі України (регіональний, суб’єктний, секторальний, товарний та інші зрізи) в умовах воєнного та поствоєнного стану;
  2. надання логістичних довідок діючим підприємствам щодо альтернативного та конкурентного імпорту сировини, напівсировини, допоміжних матеріалів, зокрема тих, які раніше поставлялися з РФ  та РБ (метанол, синтетичний графіт, ПАР, ПЕ,ПП, ПС, ФФС, органічні розчинники, синтетичний каучук, хлористий калій, напівфабрикатні алкідні лаки, органічні розчинники, КФК, КФС  та ін.);
  3. підготовку цільових фактографічних довідок  з перевіреними реквізитами щодо виробників  хімічної сировини, напівсировини, хімічних кінцевих продуктів (по конкретним запитам) у будь-якому регіоні чи країні світу;
  4. надання фахових консультацій  по супроводженню  експортних поставок  хімічної продукції  в будь-яку країну світу  (нетарифне регулювання), розробка технічних умов, паспортів безпеки  на хімічну продукцію;
  5. розробка цільових кон’юнктурних та маркетингових досліджень будь-яких товарних ринків  хімічної або дотичної продукції (країни, регіони, сегменти);
  6. проведення досліджень щодо економічної доцільності, секторальних та товарних  аспектів створення імпортозаміщувальних виробництв в Україні  в умовах поствоєнного  відновлення  промисловості України.

Названий перелік не є вичерпним і ми готові в рамках нашої компетентності та накопиченого досвіду провести будь-які інші дотичні дослідження, як для підприємств хімічної та суміжних галузей промисловості, так і для підприємств-споживачів хімічної продукції інших галузей економіки.

Ми зберегли та систематизували свої статистичні і інформаційні бази. Фахівцями сформовані бази профільних досліджень та розробок за останні роки, по переважній більшості з них знята заборона на їх передачу третій стороні

Ми готові надати наші науково-технічні розробки за прийнятну ціну національному замовнику або актуалізувати їх з урахуванням змін на ринку під нагальні інформаційні потреби замовника. Інформація про розробки є на усіх сайтах інституту: http://www.nditekhim.com.ua/, http://niitehim.ck.ua/, http://niitehimlaz.2mcl.com/, http://reach.ck.ua/.

Ми готові оперативно та якісно провести  будь-які дослідження в рамках нашої компетентності та задіяти  для цього наші інформаційні ресурси, весь наш  досвід та професіоналізм.

Налаштовані конструктивно та відповідально працювати з національними компаніями України, різних країн світу. Однозначне та категоричне  табу – на співпрацю з компаніями РФ, Республіки Білорусь, а також афільованими з ними компаніями, які є юридичними особами інших країн світу.

СЛАВА УКРАЇНІ!

 З повагою, директор ДП «Черкаський НДІТЕХІМ»  Ковеня Т.В.

 

(Переглянути це повідомлення російською мовою)

 

ukУкраїнська