ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» розроблений технічний огляд – довідник по компаніям – виробникам когенераційного обладнання (двигуни), когенераційних установок (КГУ/CHP), когенераційних систем, а також інжинірингових компаній у сфері когенерації. Регіональний індикатор відбору компаній – переважно Європа, Україна, інші регіонально близькі країни (близько 60 компаній). (Детальніше>>>)

Нові науково-технічні розробки ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» за І півріччя 2024 року (PDF).

2023 рік: нові науково-технічні розробки ДП «Черкаський НДІТЕХІМ»

Ключові слова Назва НТР Анотація Дата Розробник  (ПІБ, телефон, Email для комунікації)
Хімічна промисловість, хімічний ринок, Україна Хімічна промисловість та хімічний ринок України у 2022 році: факти, оцінка ситуації, тенденції, прогноз.

Аналітичний звіт

Традиційний  щорічний  аналітичний звіт  щодо усіх аспектів функціонування  національного хімічного виробництва та  внутрішнього товарного ринку. Аналіз наслідків масштабного вторгнення рф в Україну для хімічної галузі та її перспектив Березень 2023 Ковеня Т.В.

м.т. 0509945514

tvnikitina55@gmail.com  office@nditekhim.com.ua

Хімічна промисловість, імпорто-залежність, Україна  Імпортозаміщення. Статистичні та аналітичні дані щодо можливого імпортозаміщення хімічної  продукції (хімічна сировина, напівсировина, кінцева хімічна продукція,  яка традиційно  поставлялася в Україну з рф та рб (дані за 2021-2022 рр.)

Аналітична довідка

Деталізований аналіз по  180 хімічним  продуктам  (статистичні, аналітичні  дані), оцінка щодо  можливості/неможливості імпортозаміщення хімічної  продукції, прогнозна оцінка обсягів споживання  та ринку. Дані та оцінка  приведена  станом на березень 2023 р. Березень 2023 Ковеня Т.В.

м.т.0509945514

tvnikitina55@gmail.com  office@nditekhim.com.ua

Хімічна промисловість, хімічний ринок, Україна Аналітична оцінка ситуації у хімічній промисловості України та на внутрішньому товарному ринку хімічної продукції за підсумками  1 кварталу 2023 р.

Аналітична довідка

Квартальний  моніторинг ситуації в хімічній  промисловості та на внутрішньому хімічному   ринку з  аналізом основних тенденцій, змін. Проведені  розрахунки  обсягів виробництва, реалізації, зовнішньої торгівлі, внутрішнього споживання тощо. Квітень 2023 Ковеня Т.В.

м.т.0509945514

tvnikitina55@gmail.com  office@nditekhim.com.ua

Хімічна промисловість, хімічний ринок, Україна Аналітична оцінка ситуації у хімічній промисловості України та на внутрішньому товарному ринку хімічної продукції за підсумками 2 кварталу 2023 р.

Аналітична довідка

Моніторингова інформація щодо аналітичної оцінки ситуації в національному хімпромі. Товарне виробництво. Реалізація. Зовнішня торгівля. Внутрішня торгівля та споживання. Ціновий аналіз. Тенденції.  Втрати від воєнних дій. Аналітичні висновки та прогнозна оцінка Липень 2023 Ковеня Т.В.

м.т. 0509945514

tvnikitina55@gmail.com  office@nditekhim.com.ua

Хімічна промисловість, хімічний ринок, Україна Аналітична оцінка ситуації у хімічній промисловості України та на внутрішньому товарному ринку хімічної продукції за підсумками 3 кварталу 2023 р.

Аналітична довідка

Моніторингова інформація щодо аналітичної оцінки ситуації в національному хімпромі. Товарне виробництво. Реалізація. Зовнішня торгівля. Внутрішня торгівля та споживання. Ціновий аналіз. Тенденції.  Втрати від воєнних дій. Аналітичні висновки та прогнозна оцінка Вересень 2023 Ковеня Т.В.

м.т. 0509945514

tvnikitina55@gmail.com  office@nditekhim.com.ua

Хімічна промисловість, хімічний ринок, Україна Аналітична оцінка ситуації у хімічній промисловості України та на внутрішньому товарному ринку хімічної продукції за попередніми підсумками

2023 року

Аналітична записка

Товарне виробництво. Реалізація. Зовнішня торгівля. Внутрішня торгівля та споживання. Ціновий аналіз. Тенденції.  Втрати від воєнних дій. Аналітичні висновки та прогнозна оцінка (попередні результати 2023 р.). Грудень

2023

Ковеня Т.В.

м.т. 0509945514

tvnikitina55@gmail.com   office@nditekhim.com.ua

Ефірні олії, Україна Ефірні олії. Технологічні, технічні,  кон’юнктурні, техніко-економічні  аспекти виробництва  та ринку. Обгрунтування доцільності  створення виробництва. Профілі виробників та споживачів

Цільове  аналітичне дослідження

Проведений повний деталізований аналіз усіх аспектів  виробництва, внутрішнього ринку, зовнішньої торгівлі та споживання ефірних олій в Україні. Приведене Міні ТЕО  доцільності створення виробництва ефірних олій (повний цикл, видова номенклатура) в Україні.

Хронологічний період дослідження: 2019-2023 рр.

Квітень 2023 Ковеня Т.В.

м.т.0509945514

tvnikitina55@gmail.com  office@nditekhim.com.ua

Ліквідні виробництва, хімічна  продукція, Україна

 

 

Створення в Україні  ліквідних виробництв кінцевої товарної продукції  з доданою вартістю та помірною капіталоємністю (аналіз на основі зовнішньоторговельної, статистичної, фактологічної, комунікативної  інформації)

Цільове  аналітичне дослідження

Приведені статистичні та аналітичні дані щодо обсягів імпорту та можливостей імпортозаміщення хімічної продукції в Україні  (160 продуктів і товарних груп)  з оцінкою  прогнозу  виробництва та ринку  у середньостроковій  та довгостроковій перспективі. Надані аалітичні розвернуті дані щодо доцільності виробництва окремих ліквідних  хімічних  продуктів  в Україні Квітень 2023 Ковеня Т.В.

м.т.0509945514

tvnikitina55@gmail.com  office@nditekhim.com.ua

Азотні добрива, Україна Азотні добрива. Розвернутий  аналіз фактичного та прогнозного (до 2030 року)  споживання азотних добрив в Україні у видовому зрізі з урахування глобальних та регіональних змін у світовому виробництві та торгівлі добривами

Цільове  аналітичне дослідження

 

Загальна та секторальна і видова  оцінка виробництва та споживання азотних добрив в Україні в 2019-2023 рр., поглиблений детальний аналіз.  Прогноз споживання азотних добрив в Україні в середньостроковій та довгостроковій перспективі (воєнний та поствоєнний період).

 

Основні внутрішні  та зовнішні фактори впливу на споживання (з деталізацію обсягів внесення під продукцію рослинництва ) азотних добрив в Україні в середньостроковій та довгостроковій  перспективі. Світова практика субсидування виробництва та споживання добрив.

Травень 2023 Ковеня Т.В.

м.т.0509945514

tvnikitina55@gmail.com  office@nditekhim.com.ua

Хімічні виробництва, модульні установки Модульні установки по виробництву базової хімічної продукції (аміак, метанол, формальдегід, тощо) на основі різної сировини (біосировини). Детальний технологічний та апаратурний огляд у розрізі компаній-ліцензіарів. Ціновий аспект.

Цільове  аналітичне дослідження

Провідні світові компанії – ліцензіари (власники технологій та патентів), інжинірингові та проектні компанії по створенню модульних установок у сфері базових хімічних виробництв. Короткий опис модульних установок, дані щодо  розробника, патентовласника, ліцензіара, характеристики (+ -), технологічні та конструктивні особливості (інновації), досвід промислового впровадження Червень 2023 Ковеня Т.В.

м.т. 0509945514

tvnikitina55@gmail.com  office@nditekhim.com.ua

Оксид магнію Оксид магнію.

Аналіз і тенденції світового та українського ринку  оксиду магнію різної кваліфікації. Технологічні  та конюнктурні  аспекти ринку оксиду магнію  у наноформах.

 Цільове  аналітичне дослідження

 

Детальний аналіз споживчих ніш на внутрішньому та світовому  ринку технічного, чистого  та високочистого оксиду  магнію у звичайній та наноформі, структура споживання  та зовнішньої торгівлі (Україна, регіони, основні  країни – імпортери і країни-експортери, розрахунки балансів), динаміка виробництва, ситуативна та глобальна оцінка змін, основні тенденції. 

Аналізований період – 2018-2023 рр. Прогнозна оцінка (з розрахунками) внутрішнього, світового та  основних регіональних ринків в період  до 2030 р. Доцільність створення виробництва оксиду магнію в Україні. Дані  щодо існуючих та потенційних споживачів. Розвернутий аналіз традиційних та інноваційних технологій у виробництві окиду магнію різних видів та форм і на базі різної сировини.

 

 

 

Жовтень 2023 Ковеня Т.В.

м.т. 0509945514

tvnikitina55@gmail.com  office@nditekhim.com.ua

Рідкі  комплексні добрива РДК-NP  (Україна) Рідкі комплексні NP добрива. Аналіз ринку  рідких комплексних добрив (РДК-NP) в Україні. Марочний асортимент. Зміни у зовнішній торгівлі  та ринку РДК-NP.

Цільове  аналітичне дослідження

Детальний аналіз виробництва  та споживання  рідких комплексних добрив (РДК-NP) в Україні, балансові  та структурні параметри  ринку. Дані щодо українських компаній-виробників РКД NPK-NP, марочний асортимент, технічні специфікації добрив (у розрізі товаровиробників). Марочний та формулятивний аналіз зовнішньоторговельних поставок РДК-NP у розрізі експортерів та імпортерів. Цінова кон’юнктура. Оцінка  тенденцій на світовому ринку РКД NPK-NP, прогноз внутрішніх балансових параметрів ринку у середньостроковій  та довгостроковій  перспективі та умов, які будуть  їх формувати.

Хронологія аналізу – 2018-2023 рр., прогноз – до 2030 р.

Жовтень

2023

Ковеня Т.В.

м.т. 0509945514

tvnikitina55@gmail.com   office@nditekhim.com.ua

 

Ліцензіари (ліцензіати), інжинірингові компанії, інноваційні технології хімічних виробництв

 

Будь-які хімічні виробництва  (за  замовленням)

Аналітико-фактографічні довідки

Аналітико-фактографічні  довідки містять детальні та репрезентативні дані щодо компаній-ліцензіарів (ліцензіатів), інжинірингових компаній, інноваційних технологій хімічних виробництв. Огляд інвестиційних проектів, які реалізовані  (5-7 років) або ж реалізуються у  світовому хімічному виробництві. Постійно Ковеня Т.В.

м.т. 0509945514

tvnikitina55@gmail.com   office@nditekhim.com.ua

Крохмалі модифіковані (МК), декстрини, клеї на основі МК, Україна Крохмалі модифіковані (декстрини):

поглиблена переробка . Технологічні, технічні,  кон’юнктурні, техніко-економічні  аспекти. Детальні розрахунки. Споживчі ніші. Актуальні дані щодо споживачів

 

Цільове  аналітичне дослідження

 

Системний  аналіз технологій,  внутрішнього виробництва крохмалів, внутрішнього  товарного  ринку модифікованих крохмалів (включаючи декстрини), зовнішньої торгівлі у розрізі  країн-імпортерів та країн-експортерів, компаній-експортерів та компаній-імпортерів.

Приведені  детальні  профілі компаній –виробників модифікованого крохмалю (МК) в Україні, специфікації МК, сировинні та логістичні аспекти функціонування.

 

 

Розглянуті  усі аспекти  поглибленої  переробки крохмалів, модифікації крохмалів  та виробництва  модифікованих крохмалів і їх перероблення в ліквідну товарну продукту  (товарні  різновиди модифікації, клеї на основі модифікованих крохмалів, інше).

Приведені розвернуті аналітичні  висновки  щодо доцільності  розширення виробництва МК та продуктів їх перероблення  в Україні, прогноз  обсягів та структури  споживання. Хронологічний період аналізу – 2020-2023 рр. (2023 р. – січень-квітень)

Липень 2023 Косенко С.

Ковеня Т.В.

Тел.: +38 (0472) 37-41-65

E-mail:            niitehim@nditekhim.com.ua

Сірчана кислота. Україні, світовий та регіональні ринки (оглядово) Сірчана кислота. Стан виробництва та споживання в Україні, потенціал росту ринку. Ланцюжки, структура та баланси перероблення.

Оглядовий аналіз регіональних ринків

 

Цільове  аналітичне дослідження

Дослідження включає актуальний аналіз стану виробництва сірчаної кислоти в Україні за 2018-2023 рр, представлені дані щодо діючих виробничих потужностей, аналіз сировинного забезпечення та параметрів споживчого попиту.

Окремим питанням дослідження розглядається доцільність та потенціал створення в Україні нових сірчанокислих виробництв. Робота також включає оглядовий аналіз ситуації на світовому і регіональних ринках сірчаної кислоти, приведена оцінка розвитку ринку сірчаної кислоти в перспективі до 2030 р. в Україні та світі

Жовтень 2023 Косенко С.О.

 Ковеня Т.В.

Тел.: +38 (0472) 37-41-65

E-mail:            niitehim@nditekhim.com.ua

Хімічна безпека, управління хімічною продукцією, законо-давство  

Практичне керівництво щодо вимог нового законодавства України у сфері забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією, відповідних процедур та змін регулювання надання на ринку хімічної продукції (введення ЗУ в дію відбудеться 29.06.2024)

 

 

Практичне керівництво щодо вимог нового законодавства України у сфері забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією у питаннях та відповідях (30 основних запитань та відповідей) Березень 2023 Мукомела А.М.

м.т. 0988280322

reach_cherkassy@mail.com

Пакувальні вироби, біополімери Пакувальні вироби. Екологічно чиста сировина для виробництва пакувальних  виробів (біополімери, нанобіополімери, арбоформ/рідка «деревина», паперовий пластик  та ін.)

Технологічний  огляд

Технологічний (науковий) огляд інноваційних розробок у сфері виробництва пакувальних виробів із біосировини. Огляд структурований у вигляді технологічного та комерційного опису прикладів застосування біополімерів як екологічно чистої сировини з практичним досвідом Травень 2023 Мукомела А.М.

м.т. 0988280322

reach_cherkassy@mail.com

Паспорти безпечності продукції  (SDS)  

Паспорти безпечності продукції  (SDS) на продукцію, яка підлягає  паспортизації. Розробка здійснюється відповідно до міжнародних та національних стандартів  англійською  та/або українською  мовами

Розробляються  на  будь-яку хімічну  продукцію (хімічну речовину, суміш), яка підлягає  паспортизації на безпечність Постійно Мукомела А.М.

м.т. 0988280322

reach_cherkassy@mail.com

Берензон  І.П.

+380964737227

vipneferaton@ukr.net

Добавки до бетонів та будівельних розчинів, пластифікуючі, Україна  

Добавки до бетонів (пластифікуючі) та будівельних розчинів. Технологічні, технічні,  кон’юнктурні, техніко-економічні, екологічні, нормативно-технічні   аспекти виробництва  та ринку. Обгрунтування доцільності  створення виробництва. Профілі виробників та споживачів»

Аналітичний  огляд

 

 

 

Системний деталізований  аналіз  ситуації  у  виробництві та  на внутрішньому ринку пластифікуючих  добавок  до бетонів (на основі  сульфанолу, лігносульфанолу  та іншої  хімічної  сировини), зовнішньої торгівлі (видовий зріз),  оцінка  комерційної доцільності створення нового вітчизняного виробництва пластифікуючих  добавок  до бетонів у контексті  внутрішніх та зовнішніх  аспектів та реалій економічного стану в Україні у середньостроковій та довгостроковій  перспективі. Березень 2023 Гончарова Н.М.

Тел./факс: 8(0472) 37-31-13, 36-03-29

niitehim.info@gmail.com

Сірка технічна, світ, Україна Сірка технічна . Аналіз світового, регіональних та національного ринку. Баланси виробництва-споживання (у розрізі країн). Ціновий аналіз. Логістичні маршрути  поставок

Аналітичний  огляд

 Повний статистичний та аналітичний  аналіз світового ринку сірки (сфери застосування, виробництво, розвернуті профілі  виробників з повними реквізитами, специфікації  продукції, детальні дані щодо  зовнішньоторговельних  поставок, балансові розрахунки споживання , цінова кон’юнктура,  основні тенденції та прогноз). Хронологічні рамки дослідження: 2016–2022 рр.; (прогноз – 2023-2026 рр.)

Географія дослідження: усі регіони і країни світу з чутливими ринками. Звіт складається з 5 розділів, містить 145 сторінок, зокрема 10 малюнків, 132 таблиць.

Березень 2023 Гончарова Н.М.

Тел./факс: 8(0472) 37-31-13, 36-03-29

niitehim.info@gmail.com

Вапняно-аміачна селітра (ВАС), світ, Україна Селітра вапняно-аміачна (ВАС). Світове виробництво та світова торгівля (у розрізі регіонів та країн), баланси, прогнозні дані. Модифікація товарних марок

Цільове  аналітичне дослідження

Об’єктом дослідження є вапняно-аміачна селітра (ВАС), її виробництво та споживання з детальними  аналітичними  висновками та прогнозами.

Хронологічні рамки дослідження: 2018-2022 рр..

Географія дослідження: усі регіони та більшість країн світу, які мають розвинутий ринок ВАС. Звіт складається з 5 розділів, містить 121 сторінок, в тому числі 14 малюнків, 113 таблиц.

Перший розділ  –  загальна характеристика та властивості  ВАС, її класифікація, технічні вимоги, області застосування, способи виробництва . Другий розділ –  характеристика світового ринку ВАС (в цілому  та за регіонами: динаміка виробництва та споживання, структура споживання, торговельний баланс, найбільші регіони/країни-імпортери та постачальники на світовому та регіональних ринках.

Третій розділ – виробництво та споживанню вапняно-аміачної селітри, на регіональних ринках (в розрізі країн). Приведений  детальний  профіль компаній-виробників ВАС та їх продукції. По Україні приведена інформацію імпортно-експортних поставок у розрізі компаній – імпортерів та компаній постачальників за період 2021 рр., розрахунок структури  споживання.

Квітень  2023 Гончарова Н.М.

Тел./факс: 8(0472) 37-31-13, 36-03-29

niitehim.info@gmail.com

АНА-кислоти, лимонна кислота, світ, Україна АНА-кислоти. Лимонна  кислота. Аналіз усіх основних аспектів внутрішнього товарного ринку ЛК. Оцінка можливостей створення конкурентного виробництва лимонної кислоти та/або інших AHA-кислот   в Україні

 

Цільове  аналітичне дослідження

Метою дослідження  є детальний аналіз поточного стану виробництва, споживання  та перспектив розвитку світового та основних регіональних  (і покраїнних)  товарних ринків лимонної кислоти. У дослідженні  приведена  загальна характеристика та властивості лимонної кислоти, її класифікація, технічні вимоги, області застосування, знаходження в природі, сировина для отримання лимонної кислоти. Також описані способи виробництва, технології та економічні аспекти різних процесів ферментації лимонної кислоти.

По кожній із країн наведена інформація про виробників лимонної кислоти (реквізити, досьє, потужності, що випускається компанією, (основна та супутня), якісна характеристика лимонної кислоти, інвестиційні проекти та ін.), оціночні дані про обсяги виробництва лимонної кислоти, розрахункові дані щодо балансів споживання та зовнішньої торгівлі, географічна структура імпортних та експортних поставок.

По Україні  приведені  дані щодо імпортно-експортних поставок у розрізі компаній – імпортерів та компаній постачальників, аналіз ситуації у споживчих галузях.

Заключний  розділ  містить прогноз ринку, висновки, рекомендації. Хронологічні рамки дослідження: 2018-2022 рр. Звіт складається з 6 частин, містить 175 сторінок, в тому числі 18 малюнків, 83 таблицю.

Травень 2023 Гончарова Н.М.

Тел./факс: 8(0472) 37-31-13, 36-03-29

niitehim.info@gmail.com

Сульфо-амофос, світ, Україна Сульфоамофос. Україна (детальний аналіз). Оглядово: світове виробництво та світова торгівля (у розрізі регіонів та країн), баланси, прогнозні дані.

Цільове  аналітичне дослідження

Метою НТР є детальний аналіз поточного стану та перспектив розвитку світового і регіональних  та покраїнних  ринків (35 країн)  сульфоамофосу з аналітичними висновками  та прогнозом. У дослідженні приведена загальна характеристика  сульфоамофосу, її класифікація, області застосування, описані способи виробництва сульфоамофоса.

По кожній із країн приведена інформація про виробників сульфоамофосу (реквізити, досьє, потужності, виробництво, специфікації, зовнішньоторговельні поставки та ін.).

По Україні  приведені  дані щодо імпортно-експортних поставок у розрізі компаній – імпортерів та компаній постачальників, аналіз ситуації у споживчих галузях. Заключний  розділ  містить прогноз ринку, висновки, рекомендації. Хронологічні рамки дослідження: 2018-2022 рр.

Звіт складається з 4 частин, містить 175 сторінок, в тому числі  7 малюнків, 75 таблиц.

Червень  2023 Гончарова Н.М.

Тел./факс: 8(0472) 37-31-13, 36-03-29

niitehim.info@gmail.com

Олеїнова, стеаринова кислоти. Україна і світ Жирні кислоти.

Переробка в товарну продукцію.

Технологічні, технічні, кон’юнктурні, техніко-

економічні аспекти. Детальні розрахунки.

Споживчі ніші. Актуальні дані щодо споживачів

 

Цільове  аналітичне дослідження

У дослідженні приведена  загальна характеристика жирних кислот (насичених, ненасичених), їх класифікацію, технологічні особливості гідролізу рослинних олій та тваринних жирів для отримання жирних кислот. Об’єктом аналізу в НТР є стеаринова та олеїнова кислоти, які отримали найбільше застосування як у світі, так і в Україні.

Надана характеристика олеїнової та стеаринової кислоти, способи їх виробництва та застосування.

В НТР коротко розглянутий світовий ринок рослинних олій, а саме пальмової та соняшникової (обсяг виробництва та експорт найбільших постачальників). В роботі більш детально дано аналіз ринку олеїнової та стеаринової кислоти в основних країнах виробника (22 країни світу). По кожній із країн приведена інформація про виробників жирних кислот (реквізити, досьє,  асортимент продукції, зовнішньоторговельні поставки та ін.).

У розділі переробка в товарну продукцію наведено рецептури з використанням жирних кислот у таких сферах споживання як: металообробка, миючі та косметичні засоби, виробництво гум та каучуків, полімерні композиції, добавки в бетон, виробництво свічок, кормові добавки для тварин та інші.

Аналіз ринку жирних кислот в Україні включає:

виробництво, споживання та зовнішню торгівлю жирними кислотами (у розрізі компаній-імпортерів та компаній постачальників);

виробництво та експорт насіння соняшника та соняшникової олії,

ситуацію у споживчих галузях (із зазначенням потенційних споживачів).

Заключний розділ містить висновки, рекомендації, прогноз ринку.

Хронологічні рамки дослідження: 2019-2022 рр. , та 1  квартал 2023 р.

Звіт складається з 6 частин, містить 161 сторінок, в тому числі 17 малюнків, 67 таблиць.

Липень 2023 Гончарова Н.М.

Тел./факс: 8(0472) 37-31-13

niitehim.info@gmail.com

Хлорид натрію Хлорид натрію. Дослідження ринку хлориду натрію (технічної та харчової солі, очищеного хлориду натрію) в Україні та країнах Європи

 

Цільове  аналітичне дослідження

Метою НТР є детальний аналіз поточного стану та перспектив розвитку світового і регіональних та покраїнних ринків (37 країн) з хлориду натрію аналітичними висновками та прогнозом.

У дослідженні приведена загальна характеристика хлориду натрію, класифікація, області застосування, описані способи видобутку. По кожній із країн приведена інформація про виробників хлориду натрію. (реквізити, досьє, потужності, виробництво, спосіб видобутку, специфікації, зовнішньоторговельні поставки, цінова ситуація та ін.).По Україні приведені дані щодо виробництва, споживання, імпортно-експортних поставок у розрізі компаній-імпортерів та компаній постачальників хлориду натрію. Надано інформацію про родовища кам’яної солі, та інвестиційнні проекти  станом на серпень 2023 р.

Заключний розділ містить прогноз ринку, висновки, рекомендації. Хронологічні рамки дослідження: 2019-2022 рр, та січень-липень 2023 р.

Звіт складається з 4 частин, що містять 377 сторінок, у тому числі 41 малюнок, 144 таблиці

Серпень 2023 Гончарова Н.М.

Тел./факс: 8(0472) 37-31-13

niitehim.info@gmail.com

Труби ПЕ армовані. Україна Труби поліетиленові армовані. Технологічні, технічні, кон’юнктурні, техніко-економічні аспекти.

Обґрунтування доцільності розширення виробництва (створення нового виробництва) в Україні з урахуванням сировинних аспектів

 

Цільове  аналітичне дослідження

В роботі надана загальна характеристика армованих поліетиленових труб (класифікація, конструкційні особливості, технологічні аспекти виробництва та інше).  Приведений профіль компаній, які володіють технологіями, а також компаній- виробників ліній та обладнання з виробництва армованих поліетиленових труб.

У розділі світового ринку наведені досьє провідних компаній виробників армованих поліетиленових труб  22 країн світ  (реквізити, контактні дані, асортимент та специфікації продукції та ін.). У розділі по Україні представлені виробники та торговельні компанії на ринку армованих поліетиленових труб (із зазначенням асортименту, цін та способів застосування).

Надана інформація імпортно-експортних поставок у розрізі компаній-імпортерів та компаній-постачальників ламінованих поліетиленових труб в Україні.

Проаналізований  сировинний ринок для виробництва ламінованих поліетиленових труб (поліетилен та алюмінієва фольга). Заключний розділ містить висновки, рекомендації, прогноз ринку.

Звіт складається з 5 частин, містить 157 сторінок, в тому числі 18 малюнків, 61 таблицю

Вересень 2023 Гончарова Н.М.

Тел./факс: 8(0472) 37-31-13

niitehim.info@gmail.com

Фосфорна кислота. Україна і світ Фосфорна кислота.

Стан виробництва та споживання в Україні, потенціал росту ринку.

Ланцюжки, структура та баланси перероблення.

Оглядовий аналіз регіональних ринків (у контексті можливостей/доцільності імпорту товарного продукту в Україну

Цільове  аналітичне дослідження

 

Метою НТР є детальний аналіз поточного стану розвитку світового і регіональних та покраїнних ринків (34 країни світу) фосфоритів та фосфорної кислоти з аналітичними висновками та прогнозом. У дослідженні приведена загальна характеристика фосфорної кислоти, класифікація, області застосування, детально описані способи виробництва фосфорної кислоти.

 

По кожній із країн приведена інформація про виробників фосфорної кислоти (реквізити, досьє, потужності, виробництво, метод виробництва, специфікації, зовнішньоторговельні поставки та ін.).

Надано інформацію про основних постачальників фосфоритів (реквізити, досьє, потужності, виробництво, специфікації, зовнішньоторговельні поставки та ін.).

Приведені ціни основних країн-постачальників фосфоритів та фосфорної кислоти на 2021-2022 рр., та 1 півріччя 2023 р. (поквартально).

По Україні приведені дані щодо виробництва, споживання, імпортно-експортних поставок у розрізі компаній-імпортерів та компаній -постачальників фосфорної кислоти, проаналізовані сфери споживання та основні споживачі фосфорної кислоти  в Україні (реквізити, досьє, продукція).

Заключний розділ містить висновки, рекомендації, прогноз ринку. Хронологічні рамки дослідження: 2019-2022 рр., та 1 півріччя 2023 р. Звіт складається з 4 частин, містить 166 сторінок, в тому числі 22 малюнків, 107 таблиць

Жовтень 2023 Гончарова Н.М.

Тел./факс: 8(0472) 37-31-13

niitehim.info@gmail.com

Оцтова кислота, етилацетат, Україна Оцтова кислота. Етилацетат. Аналіз стану товарних ринків оцтової кислоти та етилацетату в Україні

Аналітичний огляд

 

Аналіз основних чинників впливу та проблем розвитку даних ринків в Україні, на основі динаміки ринкових параметрів (виробництво, зовнішньоторговельні операції та споживання) в 2018-2022 роках. Виявлені фактори споживчих переваг, які визначають ситуацію на внутрішньому ринку та зазначені пріоритетні цілі для його учасників спрямовані на адаптацію до умов, що диктує ринок (в т.ч. світовий).

 

 

 

 

Березень 2023 Соколенко Л.М.

Тел. +380472 374165

niitehim@nditekhim.com.ua

Добрива мінеральні, гранулю-вання, інноваційні технології Добрива мінеральні (гранулювання). Світовий інноваційний, технологічний та апаратурний досвід гранулювання мінеральних добрив

Технологічний огляд

Приведена детальна  інформація щодо сучасних технологій сухого і мокрого гранулювання добрив (компактування, обкочування, перемішування із зусиллям зсуву, в дисперсному потоці) та обладнання для їх одержання. Зроблені висновки щодо можливостей удосконалення існуючих технологій і обладнання та реальних перспектив впровадження у виробництво. Квітень 2023 Соколенко Л.М.

Тел. +380 472 374165

niitehim@nditekhim.com.ua

Агротканини біорозкладні, біополімери Агротканини  біорозкладні на основі біополімерів. Технологічні, технічні,  кон’юнктурні, техніко-економічні  аспекти. Детальні розрахунки. Споживчі ніші. Актуальні дані щодо споживачів

 

Цільове  аналітичне дослідження

Проведений  аналіз науково-технічної та кон’юнктурної інформації з  різних аспектів технологічного стану виробництва біорозкладних полімерів і агротканин та сучасного функціонування і перспектив ринкового розвитку у світі, з урахуванням існую-чих еколого-економічних реалій  та ризиків.Проаналізовані особливості наявної сировинної бази для виробництва біорозкладних полімерів і агротканин та пріоритети її ефективного використання у контексті екології. Дана аналітична  оцінка рівня технологічної та ринкової готовності України до розбудови власного виробничого потенціалу біорозкладного агротекстилю. Червень 2023 Соколенко Л.М.

Тел. +380 472 374165

niitehim@nditekhim.com.ua

Лізин. Україна Лізин і супутні амінокислоти. Технологічні, технічні, техніко-економічні кон’юнктурні аспекти

 

Цільове  аналітичне дослідження

Детальний аналіз основних технологічних та техніко-економічних аспектів сучасного виробництва та переробки лізину. На основі опрацювання світових інформаційних ресурсів за останні п’ять років узагальнено та обгрунтовано методи удосконалення синтезу (хімічного та біологічного) лізину у світі.

Розкриті шляхи і методи інтенсифікації біологічного синтезу лізину на основі інноваційних розробок апаратурно-технологічного оформлення процесу, технології виробництва та переробки, зокрема в якості нового ініціюючого реагенту для синтезу функціональних полімерів. Наданий аналіз ринкової кон’юнктури лізину у світі та регіонах (виробництво, галузеве, видове, та регіональне сегментування в контексті сучасних тенденцій споживання).

На основі офіційної статистики та комунікаційних каналів для отримання зворотного зв’язку від провідних ринкових гравців здійснена експертна оцінка рівня технологічної та ринкової готовності України до розбудови власного виробничого потенціалу лізину.

Липень

2023

Соколенко Л.М.

Тел.: +38 (0472) 37-41-65

E-mail:            niitehim@nditekhim.com.ua

Бішофіт. Україна, Європа Ринок хлориду магнію кристалогідрату (бішофіту) та протиожеледних матеріалів (ПОМ) на основі хлориду магнію та хлориду кальцію в Україні та країнах Європи

Цільове  аналітичне дослідження

Досліджені особливості розвитку ринку бішофіту та ПОМ на основі хлориду магнію та кальцію в  Україні  та Європі з урахуванням принципів та умов їх функціонування в 2019-2023 (актуальний період) роках.

 Проаналізовані технологічні та сировинні аспекти виробництва і технічного регулювання у сфері виробництва та використання бішофіту, основні кон’юнктуроутворюючі чинники розвитку ринку (виробництво, зовнішня торгівля, споживання).

Надана загальна оцінка (на основі точкової статистики) регіонального споживання та його взаємозв’язок зі світовим ринком. Приведена науково-обгрунтована прогнозна оцінка попиту-пропозиції та споживання хлориду магнію кристалогідрату (бішофіту) та ПОМ на основі хлориду магнію та хлориду кальцію на ринку України до 2030 р.

Вересень 2023 Соколенко Л.М.

Тел.: +38 (0472) 37-41-65

E-mail:            niitehim@nditekhim.com.ua

Викопна сировина. Україна Передумови використання розкривних порід і відходів, збагачення потенційних рудоносних районів України для виробництва будівельних і промислово-технічних матеріалів

 

Цільове  аналітичне дослідження

У межах дослідження на основі аналізу міжнародної бази інформаційних публікацій щодо перспективних технологічних трендів у сфері поводження з відходами видобування та збільшення обсягів їх переробки і повторного використання з метою реалізації норм євроінтеграційних законів України «Про управління відходами», «Удосконалення законодавства у сфері користування надрами» розроблений інструментарій оцінки та впровадження стійких технологічних інновацій для:

§  екологічного та циклічного видобутку і переробки рудоносної сировини;

§  переоцінки породних відвалів, відходів шахт і хвостів як потенційних джерел стратегічних будівельних та технічно-промислових матеріалів;

§  промислового освоєння місць накопичення відходів добувної промисловості у повоєнній Україні.

Акцент інструментарію розставлений за галузями (будівельна, хімічна, енергетична, металургійна), які використовують найбільше ресурсів, генерують найвищі потенційні можливості для циркуляції відходів та технологічної здійсненності їх перероблення в Україні

Листопад 2023 Соколенко Л.М.

Тел.: +38 (0472) 37-41-65

E-mail:            niitehim@nditekhim.com.ua

Модифікація азотних добрив. Технології. Добавки Технології виробництва стабілізованих азотних добрив та модифікуючі добавки для покращення їх товарно-споживчих характеристик

 

Цільове  аналітичне дослідження

 В НТР проаналізована технологічна можливість поліпшення складу азотних удобрив за допомогою використання стабілізуючих добавок у їх виробництві завдяки яким є можли-вість зменшити втрати нітрогену в добриві і компенсувати підвищення цін.

Тематичні зрізи:

•       використання інноваційних інгредієнтів для отримання азотних добрив тривалої дії та з контрольованим звільненням азоту;

•       удосконалення використання інгібіторів нітрифікації, що дозволяють підвищити коефіцієнт використання азоту добрив та знизити втрати його у навколишнє середовище;

•       застосування нових методів підвищення структурних характеристик азотних добрив за допомогою модифікуючих добавок, що гарантують технологічні показники якості їх виробництва та застосування;

•       використання нових агроприйомів, що підвищують ефективність азотних добрив за рахунок часткової заміни мінерального азоту біологічним

 

Грудень 2023 Соколенко Л.М.

Тел.: +38 (0472) 37-41-65

E-mail:            niitehim@nditekhim.com.ua

Продукція будівельної хімії, створення виробництв, Україна Інноваційні види будівельної хімії (БХ). Оцінка можливостей створення сучасних видів БХ в Україні на вітчизняній сировинній базі

 

Цільове  аналітичне дослідження

 

Аналіз сучасної ситуації у виробництві та споживанні інноваційної будівельної хімії в Україні (товарна структура з акцентом на сегменти з найбільш затребуваним асортиментом, попит і пропозиції, частка імпорту та вітчинняної продукції, сировинне забезпечення, інвестиційні проекти тощо).

Деталізований аналіз субринку сухих будівельних сумішей як найбільш ємного споживчого сегменту з високою інвестиційною привабливістю, великою кількістю інноваційних пропозицій, прогнозованим кратним попитом у період післявоєнної відбудови країни.

Приведені позитивні і негативні чинники створення в Україні виробництва окремих видів будівельної хімії на вітчизняній сировинній базі.

Березень 2023 Дєєва  О.О.

Тел.: +38 (0472) 37-94-43

37-41-65

E-mail:            niitehim@nditekhim.com.ua

Біодизель, міні –ТЕО, Україна Біодизель. Міні – ТЕО на створення виробництва  біодизелю в Україні

 

Цільове  аналітичне дослідження

 

 

Аналіз сучасного стану ринку біодизелю (БД) в Україні. Причини відсутності національного виробництва БД. Ризики і обмеження біодизельного бізнесу в Україні. Ситуація щодо чинного законодавства у сфері внутрішнього виробництва і споживання БД і її вплив на формування внутрішнього ринку БД.

Аналіз ситуації на українському ринку ріпаку – ключової сировини для виробництва БД (посівні площі, виробництво, висока експортна складова, причини істотного домінування поставок в ЄС, ціновий огляд).

Ситуації на європейському ринку ріпаку і БД в контексті формування та розвитку українського ринку ріпаку і БД. Оцінка кон’юнктурної доцільності створення виробництва БД в Україні.

 

 

Квітень 2023 Дєєва О.О.

Тел.: +38 (0472) 37-94-43

37-41-65

E-mail:            niitehim@nditekhim.com.ua

Біодизель, сирий гліцерин, молочна кислота, полілактид, Україна Біодизель/сирий гліцерин/ молочна кислота/полілактид/PLA. Технологічні, технічні,  кон’юнктурні, техніко-економічні  аспекти.  Обгрунтування доцільності  створення повноциклового виробництва (ТЕО)

Цільове  аналітичне дослідження

Предмет дослідження – біодизель, сирий гліцерин, молочна кислота, полілактид – продукти, які виготовляються з відновлюваної, переважно рослинної сировини. Проведений детальний аналіз виробництва і споживання в Україні молочної кислоти, полімолочної кислоти (полілактиду/PLA), біополімерної товарної продукції (ситуація у виробництві, імпортні поставки, ємність ринку, причини вагомого зростання внутрішнього попиту на полілактид, ціни, прогноз розвитку з акцентом на найбільш перспективні споживчі сегменти).

Проаналізовані сучасні тенденції й перспективи ринку молочної кислоти і полілактиду у світі, з деталізацією по Європі та європейським країнам. Дані аналітичні висновки та оцінка кон’юнктурної доцільності  створення в Україні повноциклового виробництва молочної кислоти, полімолочної кислоти (полілактиду/PLA), біополімерної товарної продукції.

Травень 2023 Дєєва О.О.

Тел.: +38 (0472) 37-94-43

37-41-65

E-mail:            niitehim@nditekhim.com.ua

Антизлежувачі, добрива, Україна Антизлежувачі.

Технологічні, рецептурні, конюнктурні  та комерційні  аспекти виробництва  антизлежувачів для виробництва добрив в Україні

 

Аналітичний огляд

Огляд сучасного стану практичного використання, а також експериментальних досліджень та розвитку антизлежувачів для гранульованих мінеральних добрив (МД) на виявлення можливостей впровадження цих матеріалів (зарубіжний та вітчизняний досвід) у промислову практику з метою покращення їх фізико-механічних властивостей, зокрема: стійкості до злежуваності і поглинання вологи, міцності, низького рівня вмісту пилу.

Сучасні та перспективні матеріали для усунення злежуваності й пилоутворення МД. Основи формування рецептурного складу та практичні аспекти застосування. Аналіз ситуації у виробництві та споживанні антизлежувачів для МД в Україні.

Mарки антизлежувачів для МД провідних європейських виробників (основні складові, специфікації, застосування, ціни).

Червень 2023 Дєєва О.О.

Тел.: +38 (0472) 37-94-43

37-41-65

E-mail:            niitehim@nditekhim.com.ua

Біоетанол. Україна Біоетанол. Технологічні, технічні, кон’юнктурні, техніко-економічні аспекти. Перероблення в товарну продукцію. Розрахунки

 

Цільове  аналітичне дослідження

Аналіз сучасного стану ринку біоетанолу (БЕ) в ЄС і Україні. Детальний аналіз виробництва БЕ в Україні

(обсяги, виробники, причини обмеженості виробництва, основні чинники експортної орієнтації українського БЕ, які набули особливої актуальності в період великої війни). Сировинні аспекти виробництва БЕ (сировина

1-го і 2-го покоління).

Актуальність глибокої переробки зернових в Україні в умовах війни в контексті активного збільшення інвестиційних проектів щодо створення нових та розширення діючих вітчизняних виробництв БЕ.

Споживання БЕ (структура споживчих сегментів, переробка  в товарну продукцію, перспективні споживчі ніші).

Перспективи й ризики біоетанольного бізнесу в Україні. Законодавчі аспекти. Сировинний потенціал і прогнозний розвиток виробництва та споживання БЕ в Україні в контексті сучасної та перспективної ситуації на європейському ринку.

Аналіз технологічних схем виробництва БЕ з зерна та меляси. Послуги інжинірингових компаній (з орієнтовною розрахунковою вартістю) щодо реалізації проектів будівництва біоетанольних виробництв в Україні.

Липень 2023 Дєєва О.О.

Тел.: +38 (0472) 37-41-65

E-mail:            niitehim@nditekhim.com.ua

Барда післяспиртова. Україна Барда суха (DDGS).

Технологічні, технічні, кон’юнктурні,

техніко-економічні аспекти. Обґрунтування доцільності створення виробництва.

Профілі виробників та споживачів

 

Цільове  аналітичне дослідження

Аналіз сучасної ситуації у виробництві та споживанні сухої барди (міжнародна назва – DDGS) на європейському та українському ринках.

Виробництво DDGS в Україні (обсяги виробництва, компанії-виробники, можливі передумови розширення виробництва).

Домінування експортної направленості DDGS на функціонуючих окремих спиртових заводах з біоетанольними виробничіими лініями і на новостворюваних потужних виробництвах біоетанолу.

Аналіз сировини для виробництва продуктів переробки післяспиртової барди в Україні з деталізацією найбільш економічно вигідної. Споживання DDGS. Причини профіциту пропозиції. Основні споживчі сегменти. Переваги й доцільність переробки післяспиртової барди в товарну продукцію. Техніко-комерційні пропозиції (з орієнтовною розрахунковою вартістю) щодо створення виробництва з переробки зернової післяспиртової барди в Україні.

Ризики щодо розширення діючих та створення нових виробництв DDGS в Україні. Поточні тенденції та перспективи ринку DDGS в Україні в контексті розвитку вітчизняного виробництва біоетанолу та переробки побічних  продуктів його виробництва в товарну продукцію.

Традиційні та інноваційні технологічні схеми переробки післяспиртової барди в DDGS

Серпень 2023 Дєєва О.О.

Тел.: +38 (0472) 37-41-65

E-mail:            niitehim@nditekhim.com.ua

Бентоніт. Україна Бентоніт.

Аналіз сучасного стану виробництва і споживання бентоніту в Україні. Тенденції та перспективи розвитку єдиного діючого в промислових масштабах Черкаського (Дашуківського) родовища бентонітових глин у контексті призупинення з початком повномасштабної війни виробничої діяльності провідним вітчизняним виробником бентонітової продукції – ПрАТ «Завод обважнювачів» (м.Костянтинівка, Донецька обл.)

Цільове  аналітичне дослідження

Родовища бентонітових глин в Україні. Балансові запаси в цілому та в розробці, освоєння, видобуток. Поточна ситуація на вітчизняних родовищах бентоніту. Компанії-розробники родовищ бентоніту і виробники бентонітової продукції (БП). Конкурентне середовище, зміна лідера з видобутку і виробництва БП з початком повномасштабної війни. Обсяги видобутку бентонітової глини та виробництво БП, товарна структура БП. Доцільність створення виробництва високоякісних бентопорошків для ливарного виробництва і приготування бурових розчинів.Зовнішня торгівля бентонітом (фізичні та вартісні обсяги експорту й імпорту, географія поставок,  провідні компанії-експортери та компанії-імпортери, товарна структура поставок). Причини суттєвих змін у фірмовій і товарній структурі експорту й імпорту.

 

Баланс виробництва і споживання бентоніту (попит, пропозиції, ємність ринку, ринкові частки

вітчизняної та імпортної продукції, структура основних споживчих сегментів та фактори впливу на зміну їх ринкових часток в умовах великої війни). Оцінка прогнозного попиту на бентоніт в Україні у розрізі основних спложивчих сегментів (металургійний бентоніт, гігієнічні наповнювачі, ливарний бентоніт, бентоніт для бурових розчинів, гідроізоляційні матеріали (включаючи бентомати). Приведені дані щодо опитування українських компаній стосовно обсягів споживання бентоніту в розрізі споживчих сегментів (з наданням адресної та контактної інформації, по можливості, орієнтовного тоннажу)

Жовтень 2023 Дєєва О.О.

Тел.: +38 (0472) 37-41-65

E-mail:            niitehim@nditekhim.com.ua

ЕТБЕ, МТБЕ. Україна Етилтретбутиловий ефір

(ЕТБЕ, високооктанова добавка до бензину):

технологічні, кон’юнктурні, техніко-економічні аспекти виробництва і споживання у світі та Україні. Оцінка доцільності створення виробництва в Україні (аналіз ланцюжку) з урахуванням позицій

продукту-субституту (МТБЕ)

 

Цільове  аналітичне дослідження

 

Сировинні, технологічні, технічні, споживчі особливості, переваги та недоліки МТБЕ і ЕТБЕ – основних конкуруючих присадок. Короткий аналіз ситуації на ринку МТБЕ і ЕТБЕ в ЄС. Основні тенденції та перспективи ринку.  Причини зростання попиту на ЕТБЕ і скорочення на МТБЕ  (токсичність та екологічна небезпека МТБЕ, а також запровадження жорстких екологічних вимог до моторних палив в окремих країнах ЄС). Можливості  адаптації існуючих промислових установок з виробництва МТБЕ на випуск ЕТБЕ (збереження гнучкості технологічних схем в залежності від цінової кон’юнктури на ринку даних продуктів). Структурування внутрішнього ринку МТБЕ-ЕТБЕ. Аналіз конкурентного середовища.  Внутрішнє виробництво МТБЕ-ЕТБЕ, основні тенденції. Чинники домінування на ринку МТБЕ до початку повномасштабної війни. Оцінка ризиків і деяких переваг створення виробництва ЕТБЕ в Україні. Технологічні аспекти виробництва ЕТБЕ.

Практичний досвід адаптації існуючих промислових установок з виробництва МТБЕ на ЕТБЕ.

Жовтень 2023 Дєєва О.О.

Тел.: +38 (0472) 37-41-65

E-mail:            niitehim@nditekhim.com.ua

Коагулянти. Україна Коагулянти.

Детальний розвернутий аналіз та прогноз внутрішнього виробництва та товарного ринку коагулянтів для водопідготовки та очищення стоків. Видові аспекти. Світові тенденції та оцінка їх впливу на стан внутрішнього виробництва та споживання коагулянтів (технологічні, споживчі, екологічні аспекти)

 

Цільове  аналітичне дослідження

 

 

Поточна ситуація у виробництві коагулянтів в Україні. Обсяги виробництва у розрізі основних видів коагулянтів. Компанії-виробники та їх товарний асортимент. Конкурентне середовище, зміна лідера з виробництва коагулянтів з початком повномасштабної війни.

Зовнішньоторговельні та внутрішні поставки коагулянтів в Україні у розрізі основних операторів ринку. Причини істотного зростання імпортних поставок окремих груп коагулянтів. Аналіз логістики поставок. «Вузькі» аспекти ринку та аналіз цінової кон’юнктури.

Профілі зарубіжних компаній-постачальників, компаній-імпортерів, компаній-споживачів і компаній-виробників коагулянтів в Україні.

Структуровані дані у розрізі кожної компанії-виробника (компанії-постачальника): товарний та марочний асортимент коагулянтів для водопідготовки й очищення стічних вод, ціни, конкурентні параметри (переваги) та ін.

Висновки щодо забезпечення потреб українського ринку коагулянтів вітчизняною продукцією та оптимального алгоритму імпорту коагулянтів в Україну за конкурентоспроможними цінами та оптимальними технічними і споживчими характеристиками.

Огляд зарубіжних та вітчизняних оптимальних технологій отримання та застосування коагулянтів. Сучасні технологічні аспекти підвищення їх ефективності.

 

 

 

 

Листопад 2023 Дєєва О.О.

Тел.: +38 (0472) 37-41-65

E-mail:            niitehim@nditekhim.com.ua

Янтарна кислота. Україна Янтарна (бурштинова) кислота. Технологічні, технічні,  кон’юнктурні, техніко-економічні  аспекти. Обґрунтування доцільності  створення виробництва янтарної кислоти  в Україні

 

Цільове  аналітичне дослідження

 

 

Янтарна кислота (ЯК): ключові ідентифікаційні характеристики, класифікація, синтез, специфікації, споживчі ніші. Основні фактори конкуренції біологічної й синтетичної ЯК та їх влив на формування попиту на світовому ринку.

Споживчі та цінові переваги біоЯК.

Сировинні аспекти виробництва біоЯК (сировина 1-го і 2-го покоління).

Короткий аналіз світового ринку ЯК (виробництво, товаровиробники і іх профілі, інвестпроекти, зовнішня торгівля, регіональний попит і пропозиції, ціновий аналіз, сегментна структура споживання, чинники зростання попиту на біоЯК в економічно розвинених країнах, тенденції та перспективи).

Ринок ЯК в Україні (ситуація у виробництві, імпорт, споживання, основні фактори формування внутрішнього попиту, споживчі ніші,

прогнозна оцінка ринку, ризики й переваги створення виробництва біоЯК в Україні). Детальний аналіз сфер споживання біоЯК на глобальному ринку в контексті їх актуальності та  перспективності на товарному ринку України з акцентом на виробництво біопластику, як альтернативи синтетичним полімерам, гальванопокриттів, біорозчинних протиожеледних засобів і розчинників, на використання біоЯК як альтернативи фталевому ангідриду, адипіновой кислоті, ін.

Огляд комерційних технологій промислового виробництва біоЯК та створення виробничого ланцюжку її переробки у напівтоварну та товарну продукцію.

 

 

 

Грудень 2023 Дєєва О.О.

Тел.: +38 (0472) 37-41-65

E-mail:            niitehim@nditekhim.com.ua

Аміак безводний, Україна, світ Аміак безводний.  Аналіз глобального та основних регіональних ринків. Ключові тенденції. Прогнозні баланси  попиту та пропозиції до 2030 року. Прогноз цінової кон’юнктури

Цільове  аналітичне дослідження

 

Дослідження світового ринку синтетичного аміаку включає дані щодо наявних у світі та регіонах виробничих потужностей з виробництва аміаку, їх завантаження,  структурування за видом сировини, прогноз розширення світових потужностей в перспективі до 2030 р.

У першому розділі дослідження також представлені дані щодо перспектив створення потужностей з виробництва блакитного та зеленого аміаку, наведені ключові характеристики та відмінності зазначених технологій, дані щодо собівартості виробництва аміаку блакитного/зеленого аміаку.

 

У розділі 2 дослідження приведено інформацію про динаміку та регіональну структуру виробництва аміаку у світі в період 2019-2022 рр. та прогнозні оцінки розвитку виробництва до 2030 р.

Розділи 3 та 4 – аналіз ключових показників світової торгівлі аміаком та розрахункові баланси споживання у розрізі регіональних ринків та окремих країн. Розділ 5 – аналіз динаміки цін на аміак (та природний газ) в Україні на та світовому ринку у 2019-2022 р., прогноз рівня цін на аміак та ПГ у короткостроковій перспективі

Квітень 2023 Канюка І.В.

Тел.: +38 (0472) 37-41-65

E-mail:            niitehim@nditekhim.com.ua

Біогаз, біометан, Європа, Україна Біогаз (біометан). Аналіз стану виробництва та споживання біометану в країнах Європи та Україні. Техніко-економічна та кон’юнктурна доцільність збільшення виробництва біометану в Україні в якості сировинної бази для хімічної галузі

Цільове  аналітичне дослідження

Дослідження розкриває сучасні тенденції та динаміку виробництва та споживання біометану, зокрема, в країнах Європи та Україні. Перший розділ дослідження присвячений аналізу стану виробництва біометану в ЄС, в т.ч. у розрізі окремих країн, представлено дані щодо динаміки зростання кількості установок, їм одиничної та сумарної потужності, регіональної структури розміщення виробництв тощо. Урозділі 2 приведені дані щодо компаній- ліцензіарів та постачальників технологій та обладнання для виробництва біометану, зроб лений порівняльний аналіз існуючих технологій збагачення біогазу до біометану. Третій розділ дослідження включає аналіз сучасного стану розвитку виробництва біометану в Україні: сировинні та економічні передумови, виробнича база, регуляторне середовище, проекти створення виробництв біометану, терміни їх реалізації та потенційні ринки збуту. Березень 2023 Канюка І.В.

Тел.: +38 (0472) 37-41-65

E-mail:            niitehim@nditekhim.com.ua

Карбамід індустріальний, світ, Україна Карбамід індустріальний. Детальний товарно-асортиментний аналіз внутрішнього виробництва  та  товарного ринку  в Україні. Прогноз та структура  ринку. Тенденції  Актуальні профілі  виробників (світовий зріз, специфікації) та споживачів

Цільове  аналітичне дослідження

 

Дослідження стану ринку індустріального карбаміду включає коротку характеристику глобального та регіональних ринків, динаміку виробництва та споживання в період 2019-2022 рр., дані щодо провідних світових виробників, оцінки їхніх обсягів виробництва та оцінки ємності існуючих споживчих ніш.

Аналіз ринку індустріального карбаміду в Україні включає відомості щодо обсягів виробництва сечовини, що включена в подальшу переробку та оглядового аналізу стану розвитку у основних споживчих сегментах (КАС, АдБлю, КФК-КФС, кормові добавки тощо), та відповідного прогнозу розвитку зазначених сегментів у середньостроковій перспективі.

Травень 2023 Канюка І.В.

Тел.: +38 (0472) 37-41-65

E-mail:            niitehim@nditekhim.com.ua

Хлорид калію. Сульфат калію. Україна, ЄС Калійні добрива. Дослідження стану виробництва та кон’юнктури ринку хлоровмісних та безхлоридних калійних добрив в Україні та країнах Східної Європи

 

Цільове  аналітичне дослідження

В роботі проаналізовано споживання хлориду та сульфату калію в Україні в період 2019-2023 рр., приведені статистичні та аналітичні дані щодо обсягів та напрямків імпорту калійних добрив.

Надана прогнозна оцінка рівня споживання хлориду та сульфату калію у коротко- та середньостроковій перспективі, а також розглянуто питання наявної в Україні сировинної бази та проаналізовано існуючі передумови для відновлення вітчизняного виробництва калійних добрив.

Аналіз ринку калійних добрив в країнах ЄС  (дані щодо обсягів виробництва, зовнішньої торгівлі та споживання, провідні компанії виробники, цінова кон’юнктура  ринку в період 2019-2023 рр.)

Вересень 2023 Канюка І.В.

Тел.: +38 (0472) 37-41-65

E-mail:            niitehim@nditekhim.com.ua

Тіосульфат амонію, інгібітор, Україна Тіосульфат амонію.
Основні аспекти створення виробництва  тіосульфату амонію (ТСА)   в Україні Цільове  аналітичне дослідження
 

В НТР викладені та проаналізовані дані щодо використання тіосульфату амонію вітчизняними виробниками мінеральних добрив та безпосередньо аграріями, надане  обгрунтування  для управлінських рішень щодо доцільності створення в Україні власного виробництва ТСА.

Відповідні розділи дослідження включають дані щодо товарно-споживчих характеристик ТСА, напрямів його використання, вимог щодо якості тощо. В огляді представлена динаміка імпорту ТСА в Україну 2020-2022 рр (кількісні та вартісні показники), ціну та напрямки поставок, ємність внутрішнього ринку та оцінка перспектив зростання даного показника в період до 2030 р.

Також дослідження  містить обляд технологій промислового виробництва ТСА, провідних компаній-ліцензіарів та постачальників обладнання для створення виробництв тіосульфату амонію.

 

Червень 2023 Канюка І.В.

Тел.: +38 (0472) 37-41-65

E-mail:            niitehim@nditekhim.com.ua

Гідроксид магнію. Україна, ЄС Гідроксид магнію.

Дослідження ринку гідроксиду магнію в Україні та країнах Європи

 

Цільове  аналітичне дослідження

 

Дослідження розкриває аспекти сучасного стану розвитку ринку гідроксиду магнію в Україні та ЄС. Аналіз ринку України включає балансові показники, вартісну оцінку ринку, показники зовнішньої торгівлі та дані щодо нішевої структури вітчизняного ринку гідроксиду магнію  в період 2019-2023 рр.

Розділи дослідження  по ЄС містять кумулятивні дані щодо обсягів виробництва (загалом та вибірково у розрізі країн), компаній-виробників, видовий асортимент продукції, товарні специфікації  тощо. В роботі приведена прогнозна  оцінка розвитку ринку гідроксиду магнію в Україні та ЄС в перспективі до 2030 р.

 

Жовтень 2023 Канюка І.В.

Тел.: +38 (0472) 37-41-65

E-mail:            niitehim@nditekhim.com.ua

Технічний вуглець. Україна і світ (оглядово) Технічний вуглець. Кон‘юнктура та тенденції споживання на світовому ринку. Стан виробництва та споживання в Україні, сировинні аспекти, прогнозна оцінка ринку

 

Цільове  аналітичне дослідження

В НТР наданий актуальний аналіз стану виробництва та споживання технічного вуглецю в Україні в період 2020-2023 рр., розкриті аспекти сировинного забезпечення сегменту, обсягів та напрямків реалізації продукції вітчизняного виробництва. Приведена оцінка марочної та секторальної структури споживання техвуглецю на внутрішньому ринку України, прогноз розвитку споживання в коротко- та середньостроковій перспективі.

Також надана характеристика теперішнього стану розвитку світового та основних регіональних ринків, динаміки та основних тенденцій у виробництві та споживанні, аналіз світової торгівлі та динаміка цін зовнішньої торгівлі у розрізі провідних постачальників на глобальному ринку

Листопад 2023 Канюка І.В.

Тел.: +38 (0472) 37-41-65

E-mail:            niitehim@nditekhim.com.ua

Гумовотехнічні вироби. Україна Гумовотехнічні вироби (ГТВ). Сировинні, технологічні та кон‘юнктурні аспекти виробництва ГТВ в Україні. Сегментний аналіз споживання, тенденції та прогноз розвитку ринку. Основний аспект – ліквідність

 

Цільове  аналітичне дослідження

Актуальний аналіз стану виробництва та споживання гумовотехнічних виробів (ГТВ) в Україні в період 2020-2023 рр.: стан сировинного забезпечення галузі, динаміка та секторальна структура виробництва, провідні вітчизняні компанії-товаровиробники, аналіз експортно-імпортних операцій у розрізі основних товарних сегментів, перелік провідних постачальників та імпортерів, баланс та структура внутрішнього споживання ГТВ в Україні (в т.ч. по окремих секторах), частка імпортної продукції на ринку.

Дослідження включає прогнозні оцінки обсягів виробництва та споживання ГТВ в перспективі до 2030 р. та аналітичні висновки щодо потенціалу імпортозаміщення

Грудень 2023 Канюка І.В.

Тел.: +38 (0472) 37-41-65

E-mail:            niitehim@nditekhim.com.ua

Інноваційні технології та практики, хімічна промисло-вість Аналітичні огляди інноваційних технологій та практик. Розробляються  на запит замовника для будь-якого хімічного виробництва  на  основі репрезентативних інформаційних джерел По індивідуальни запитам замовників. Постійно Канюка І.В.

Тел.: +38 (0472) 37-41-65

E-mail:            niitehim@nditekhim.com.ua

Піно-поліуретани (ППУ), еластичний ППУ, Україна Пінополіуретани. Секторальний аналіз виробництва еластичних пінополіуретанів в Україні та сировинного забезпечення галузі у період 2019-2022 рр.

 

Цільовий аналітичний огляд.

Проаналізовані основні споживчі ніші ППУ в Україні, структура та баланси споживання.  Охарактеризовано технічні, споживчі та екологічні особливості ППУ. Проведений детальний аналіз внутрішнього товарного ринку еластичних ППУ: стан виробництва ПУ, сировинне забезпечення виробництво еластичного ППУ, зовнішньоторговельні поставки.

Надані детальні профілі основних виробників та охарактеризована структура внутрішнього споживання, аналітичні висновки з прогнозом ринку в Україні.

 

 

Березень 2023 Погоріла Н.В.

Тел.: +38 (0472) 37-41-65

E-mail:            niitehim@nditekhim.com.ua

Біопестициди, Україна, світ Біопестициди. Детальний товарно-асортиментний аналіз внутрішнього товарного ринку. Споживчі ніші. Актуальні дані щодо споживачів.

 

Цільвий аналітичний огляд.

 

Надане детальне обгрунтування доцільності виробництва та застосування біологічних засобів ЗЗР в Україні  в контексті  аналізу окремих наукових і технологічних зрізів, основних дотичних галузей (сільського господарства охорони навколишнього середовища, охорони здоров`я та ін.).  Наведено аспекти органічного виробництва в Україні. 

Детально проананалізований  асортимент продукції БЗЗР, представлений на ринку  України, зокрема біопестицидів, проведений   проблемний аналіз  ринку,  приведені практичні алгоритми основних маркетингових механізмів у виробництві БЗЗР. Надані профілі підприємств-виробників БЗЗР в Україні.

Оглядово наведені наукові розробки НАНУ і НААНУ, напрацювання  у сфері БЗЗР, які готові  для впровадження у виробництво.  Описано стадії виробництва мікробіологічних препаратів. Детально проаналізовані  сфери та стан застосування БЗЗР в Україні. Приведений короткий аналіз  світового ринку БЗЗР  та тенденцій і прогнозу.

Травень 2023 Погоріла Н.В.

Тел.: +38 (0472) 37-41-65

E-mail:            niitehim@nditekhim.com.ua

Завантажити перелік нових науково-технічних розробок ДП «Черкаський НДІТЕХІМ»  за 2023 рік у форматі PDF>>>

 

 

Основні види науково-технічної продукції аналітичного характеру ДП «Черкаський НДІТЕХІМ»

  Вид НТП Об`єкт (предмет) розробки (дослідження) Цільове призначення НТП  
 
3.5.1 Аналітична доповідь (аналітичний звіт) Проблеми, оцінка та перспективи функціонування галузі (підгалузі, сектору, господарюючого суб’єкту), сегменту товарного ринку, виробництва товарної групи продукції Для прийняття управлінських рішень на рівні міністерств (відомств), асоціацій, господарюючих суб’єктів, вироблення стратегії розвитку  
3.5.2. Аналітична записка Проблема, яка пов’язана з функціонуванням галузі підгалузі, сектору, господарюючого суб’єкту), сегменту товарного ринку, виробництва товарної групи продукції або окремого продукту та потребує розв’язання Для прийняття управлінських рішень на рівні міністерств (відомств), асоціацій, господарюючих суб’єктів (додаток до службових записок)  
3.5.3. Експертний висновок Проблема (окремий аспект проблеми), яка потребує глибокого фахового аналізу та надання рекомендацій експертом щодо її вирішення (розв’язання) Для прийняття управлінських рішень на рівні міністерств (відомств), силових структур, господарюючих суб’єктів  
3.5.4. Техніко-економічне дослідження (техніко-економічне обгрунтування) Створення нового (розширення діючого) хімічного виробництва, випуск нових (розширення існуючої товарної лінійки) хімічної продукції, поглиблення ланцюга технологічного переробки проміжної продукції, переробка відходів у товарні продукти та ін.

Надається розширене обгрунтування з розрахунками та табличними даними

 

Для прийняття управлінських рішень на рівні менеджменту підприємства чи управляючої компанії щодо створення нового (розширення діючого виробництва), розширення асортименту випуску продукції  
3.5.5. Маркетингове дослідження (маркетинговий огляд) Окреме виробництво(створення, розширення діючого, товарний асортимент, реалізація продукції), окремі товарні ринки та сегменти ринків (детальний аналіз стану ринків, товарні потоки у вигляді матриць експорту-імпорту в розрізі регіонів та країн, баланси виробництва – споживання, вихід на нові ринки, прогноз цінової та товарної кон’юнктури) Для прийняття управлінських (комерційних, виробничих) рішень на рівні менеджменту підприємства чи управляючої компанії щодо створення нового (розширення діючого) виробництва в контексті аналізу та оцінки світового та регіональних ринків профільної продукції  
3.5.6. Консультативно-інформаційні послуги для прийняття управлінського рішення (щодо керування маркетингом, щодо керування виробництвом, щодо керування ланцюгом постачання, бізнес-процесами та ін.) Окреме виробництво (створення, розширення діючого, товарний асортимент, реалізація продукції), окремі товарні ринки та сегменти ринків (детальний аналіз стану ринків, товарні потоки у вигляді матриць експорту-імпорту в розрізі регіонів та країн, баланси виробництва – споживання, вихід на нові ринки, прогноз цінової та товарної кон’юнктури)

Детальне та поглиблене консультування з усіх аспектів проекту (проблеми), які потребують прийняття управлінського рішення

Для прийняття управлінських (комерційних, виробничих) рішень на рівні менеджменту підприємства чи управляючої компанії щодо створення нового (розширення діючого) виробництва в контексті аналізу та оцінки доцільності прийняття такого рішення з урахуванням особливостей та специфіки функціонування конкретного підприємства-замовника  
3.5.7. Кон’юнктурно- аналітичне дослідження (дослідження кон’юнктури ринку, кон’юнктурний огляд, ціновий огляд) Окремі товарні ринки та сегменти товарних ринків продукції та сировини (детальний аналіз стану виробництва, зовнішньої торгівлі, споживання, балансу попиту- пропозиції, цінової кон’юнктури, конкурентного середовища у розрізі регіонів та країн, ринки з дефіцитом/профіцитом пропозиції, тенденції, прогноз цінової та товарної кон’юнктури) Для прийняття управлінських (комерційних, виробничих) рішень на рівні менеджменту підприємства чи управляючої компанії щодо розширення експортних поставок продукції, зміни постачальників сировини, оцінки позицій товаровиробника на світовому (регіональному) ринку товарної продукції  
3.5.8. Кон’юнктурно-технологічне дослідження Поєднує предмет (об’єкт) кон’юнктурного дослідження (3.5.7) та аналіз технологічних аспектів окремого хімічного виробництва (діючі та запатентовані технології, їх особливості, компанії-ліцензіари, інжинірингові компанії, реалізація інвестиційних проектів за різними технологіями, заявлені інвестиційні проекти, технологічна конкуренція) Для прийняття управлінських (інвестиційних, комерційних, виробничих, технологічних ) рішень на рівні менеджменту підприємства чи управляючої компанії щодо реалізації інвестиційного проекту по створенню нового виробництва на основі системного аналізу технологічних та кон’юнктурних аспектів  
3.5.9. Аналітичний (технологічний, патентний, екологічний) огляд Діючі та запатентовані технології окремого хімічного виробництва, їх особливості (технологічні, апаратурні, екологічні), компанії-ліцензіари, інжинірингові компанії, практичний досвід впровадження технологій, техніко-економічні показники Для прийняття науково-технічних, технологічних, виробничих рішень на рівні наукових установ, менеджменту підприємства чи управляючої компанії  
3.5.10 Аналітична довідка (аналітико-фактографічна довідка) Проблема (окремий аспект проблеми) будь-якої тематичної направленності, пов’язаної з хімічною (скляною) промисловістю, яка потребує надання релевантної фактографічної інформації з відповідною аналітичною обробко Для  задоволення інформаційних потреб замовника будь-якого характеру та рівня  
3.5.11 Практикуми з окремих питань законодавства REACH/CLP, проблем міжнародного та національного технічного регулювання Зміни та нові нормативно-правові акти у міжнародному та європейському хімічному законодавстві (SAICM /GHS/REACH/CLP), системі технічного регулювання у сфері обігу хімічної продукції, стандартизації, консультаційні роз’яснення, імплементація НПА в систему національного технічного регулювання у сфері обігу хімічної продукції

 

Для прийняття управлінських рішень на рівні менеджменту підприємств чи управляючих компаній, пов’язаних з експортом хімічної продукції, її адаптацією до технічного законодавства у сфері обігу хімічної продукції різних країн  
3.5.12. Паспорт безпечності хімічної продукції Чітко унормований, викладений у певній послідовності та формалізований перелік характеристик хімічної продукції (відповідно до нормативно-правового акту чи нормативно-технічного документу країни, регіону), які характеризують вичерпні аспекти безпечності хімічної речовини, суміші та умов їх використання (фізичні та хімічні властивості, токсичність, стабільність та реактивність, заходи по наданню першої допомоги, пожежогасінню, поводження, утилізація, транспортування, знищення) Паспорт безпеки є обов’язковим супровідним документом при здійсненні зовнішніх та внутрішніх поставок хімічної продукції, він надає споживачу повноцінну та валідну інформацію про товарний продукт та безпечні умови його використання  
3.5.13. Фактографічна (статистична, цінова, тематична) довідка Конкретний інформаційний запит на фактографічну (статистичну, цінову, тематичну) інформацію релевантного характеру Для задоволення інформаційних потреб замовника будь-якого характеру та рівня  
3.5.14. Моніторингова (оперативна) інформація Конкретний інформаційний запит на отримання аналітико-фактографічної або ж фактографічної інформації релевантного та оперативного характеру у моніторинговому режимі Для задоволення інформаційних потреб замовника з окремої проблеми (питання), яка вимагає надання постійного оперативної інформації  
ukУкраїнська