Основні види науково-технічної продукції аналітичного характеру ДП «Черкаський НДІТЕХІМ»

  Вид НТП Об`єкт (предмет) розробки (дослідження) Цільове призначення НТП  
 
3.5.1 Аналітична доповідь (аналітичний звіт) Проблеми, оцінка та перспективи функціонування галузі (підгалузі, сектору, господарюючого суб’єкту), сегменту товарного ринку, виробництва товарної групи продукції Для прийняття управлінських рішень на рівні міністерств (відомств), асоціацій, господарюючих суб’єктів, вироблення стратегії розвитку  
3.5.2. Аналітична записка Проблема, яка пов’язана з функціонуванням галузі підгалузі, сектору, господарюючого суб’єкту), сегменту товарного ринку, виробництва товарної групи продукції або окремого продукту та потребує розв’язання Для прийняття управлінських рішень на рівні міністерств (відомств), асоціацій, господарюючих суб’єктів (додаток до службових записок)  
3.5.3. Експертний висновок Проблема (окремий аспект проблеми), яка потребує глибокого фахового аналізу та надання рекомендацій експертом щодо її вирішення (розв’язання) Для прийняття управлінських рішень на рівні міністерств (відомств), силових структур, господарюючих суб’єктів  
3.5.4. Техніко-економічне дослідження (техніко-економічне обгрунтування) Створення нового (розширення діючого) хімічного виробництва, випуск нових (розширення існуючої товарної лінійки) хімічної продукції, поглиблення ланцюга технологічного переробки проміжної продукції, переробка відходів у товарні продукти та ін.

Надається розширене обгрунтування з розрахунками та табличними даними

 

Для прийняття управлінських рішень на рівні менеджменту підприємства чи управляючої компанії щодо створення нового (розширення діючого виробництва), розширення асортименту випуску продукції  
3.5.5. Маркетингове дослідження (маркетинговий огляд) Окреме виробництво(створення, розширення діючого, товарний асортимент, реалізація продукції), окремі товарні ринки та сегменти ринків (детальний аналіз стану ринків, товарні потоки у вигляді матриць експорту-імпорту в розрізі регіонів та країн, баланси виробництва – споживання, вихід на нові ринки, прогноз цінової та товарної кон’юнктури) Для прийняття управлінських (комерційних, виробничих) рішень на рівні менеджменту підприємства чи управляючої компанії щодо створення нового (розширення діючого) виробництва в контексті аналізу та оцінки світового та регіональних ринків профільної продукції  
3.5.6. Консультативно-інформаційні послуги для прийняття управлінського рішення (щодо керування маркетингом, щодо керування виробництвом, щодо керування ланцюгом постачання, бізнес-процесами та ін.) Окреме виробництво (створення, розширення діючого, товарний асортимент, реалізація продукції), окремі товарні ринки та сегменти ринків (детальний аналіз стану ринків, товарні потоки у вигляді матриць експорту-імпорту в розрізі регіонів та країн, баланси виробництва – споживання, вихід на нові ринки, прогноз цінової та товарної кон’юнктури)

Детальне та поглиблене консультування з усіх аспектів проекту (проблеми), які потребують прийняття управлінського рішення

Для прийняття управлінських (комерційних, виробничих) рішень на рівні менеджменту підприємства чи управляючої компанії щодо створення нового (розширення діючого) виробництва в контексті аналізу та оцінки доцільності прийняття такого рішення з урахуванням особливостей та специфіки функціонування конкретного підприємства-замовника  
3.5.7. Кон’юнктурно- аналітичне дослідження (дослідження кон’юнктури ринку, кон’юнктурний огляд, ціновий огляд) Окремі товарні ринки та сегменти товарних ринків продукції та сировини (детальний аналіз стану виробництва, зовнішньої торгівлі, споживання, балансу попиту- пропозиції, цінової кон’юнктури, конкурентного середовища у розрізі регіонів та країн, ринки з дефіцитом/профіцитом пропозиції, тенденції, прогноз цінової та товарної кон’юнктури) Для прийняття управлінських (комерційних, виробничих) рішень на рівні менеджменту підприємства чи управляючої компанії щодо розширення експортних поставок продукції, зміни постачальників сировини, оцінки позицій товаровиробника на світовому (регіональному) ринку товарної продукції  
3.5.8. Кон’юнктурно-технологічне дослідження Поєднує предмет (об’єкт) кон’юнктурного дослідження (3.5.7) та аналіз технологічних аспектів окремого хімічного виробництва (діючі та запатентовані технології, їх особливості, компанії-ліцензіари, інжинірингові компанії, реалізація інвестиційних проектів за різними технологіями, заявлені інвестиційні проекти, технологічна конкуренція) Для прийняття управлінських (інвестиційних, комерційних, виробничих, технологічних ) рішень на рівні менеджменту підприємства чи управляючої компанії щодо реалізації інвестиційного проекту по створенню нового виробництва на основі системного аналізу технологічних та кон’юнктурних аспектів  
3.5.9. Аналітичний (технологічний, патентний, екологічний) огляд Діючі та запатентовані технології окремого хімічного виробництва, їх особливості (технологічні, апаратурні, екологічні), компанії-ліцензіари, інжинірингові компанії, практичний досвід впровадження технологій, техніко-економічні показники Для прийняття науково-технічних, технологічних, виробничих рішень на рівні наукових установ, менеджменту підприємства чи управляючої компанії  
3.5.10 Аналітична довідка (аналітико-фактографічна довідка) Проблема (окремий аспект проблеми) будь-якої тематичної направленності, пов’язаної з хімічною (скляною) промисловістю, яка потребує надання релевантної фактографічної інформації з відповідною аналітичною обробко Для  задоволення інформаційних потреб замовника будь-якого характеру та рівня  
3.5.11 Практикуми з окремих питань законодавства REACH/CLP, проблем міжнародного та національного технічного регулювання Зміни та нові нормативно-правові акти у міжнародному та європейському хімічному законодавстві (SAICM /GHS/REACH/CLP), системі технічного регулювання у сфері обігу хімічної продукції, стандартизації, консультаційні роз’яснення, імплементація НПА в систему національного технічного регулювання у сфері обігу хімічної продукції

 

Для прийняття управлінських рішень на рівні менеджменту підприємств чи управляючих компаній, пов’язаних з експортом хімічної продукції, її адаптацією до технічного законодавства у сфері обігу хімічної продукції різних країн  
3.5.12. Паспорт безпечності хімічної продукції Чітко унормований, викладений у певній послідовності та формалізований перелік характеристик хімічної продукції (відповідно до нормативно-правового акту чи нормативно-технічного документу країни, регіону), які характеризують вичерпні аспекти безпечності хімічної речовини, суміші та умов їх використання (фізичні та хімічні властивості, токсичність, стабільність та реактивність, заходи по наданню першої допомоги, пожежогасінню, поводження, утилізація, транспортування, знищення) Паспорт безпеки є обов’язковим супровідним документом при здійсненні зовнішніх та внутрішніх поставок хімічної продукції, він надає споживачу повноцінну та валідну інформацію про товарний продукт та безпечні умови його використання  
3.5.13. Фактографічна (статистична, цінова, тематична) довідка Конкретний інформаційний запит на фактографічну (статистичну, цінову, тематичну) інформацію релевантного характеру Для задоволення інформаційних потреб замовника будь-якого характеру та рівня  
3.5.14. Моніторингова (оперативна) інформація Конкретний інформаційний запит на отримання аналітико-фактографічної або ж фактографічної інформації релевантного та оперативного характеру у моніторинговому режимі Для задоволення інформаційних потреб замовника з окремої проблеми (питання), яка вимагає надання постійного оперативної інформації  
ukУкраїнська