Розвернута форма надання аналітичної інформації
по компаніям-виробникам хімічної речовини (хімічної продукції)
назва ХП ___________________________________________________________

Показники,  ідентифікатори, маркери Дані Джерело інформації
Хімічна, товарна назва хімічної речовини  (хімічної  продукції), класифікаційні позначення (УКТ ЗЕД, НПП, CAS та ін.)*    
Вимоги до товарного продукту (ХП) (технічні вимоги, якісні характеристики,   відповідність  стандартам ISO, EN, конкретним  специфікаціям тощо) *    
Вимоги до географічного розміщення  компанії –виробника  (регіон, країна)*    
Назва компанії-виробника ХП    
Контактні дані головного офісу, телефон, E-mail, адреса, контакт  профільного та/або регіонального  менеджера тощо    
Проектна виробнича  потужність,  дата введення в експлуатацію  виробництва ХП, основна технологія, компанія –ліцензіар, інша інформація, яка безпосередньо впливає на товарну  та цінову конкурентоспроможність  ХП    
Товарні марки ХП, інші позначення ХП компанії-виробника    
Країни та промислові  площадки, на яких  розміщені виробничі потужності, дочірні компанії-виробники,  їх коротка  ідентифікація та переваги(сировина, склади, близькість до портів тощо)    
Використання ХП  (внутрішня технологічна  переробка,  поставка на ринок в якості товарного продукту)    
Дані щодо  можливості  експорту   ХП  (регіони, країни), торговельних  представництв, компаній-посередників  тощо    
Відпускна (ринкова)  ціна  на ХП, стандартні умови поставки, логістики    
Технічні та якісні характеристики  ХП (відповідно до товарної специфікації, SDS/паспорту безпечності) компанії-виробника, конкурентні переваги        
   
   
   
Інша інформація, яка може бути важливою  для компанії – покупця    

*Заповнює замовник (покупець)

ukУкраїнська