Хімічна  промисловість через значну частку своєї продукції у міжгалузевому споживанні здійснює визначальний вплив на розвиток промисловості, будівництва, сільського господарства, споживчого ринку.

Продукція хімічної галузі спроможна сформувати конкурентну технологічну, цінову та продуктову основу для багатьох технологічно та продуктово пов’язаних  галузей та економіки в цілому.

Вітчизняна хімічна галузь має стати своєрідною базою для процесу реіндустріалізації країни та інноваційного розвитку її промисловості, та саме з цією метою була розроблена Стратегія розвитку хімічної промисловості на період до 2030 року.

Однак, внаслідок російського військового вторгнення хімічна промисловість понесла деякі втрати, тому вкрай необхідно розробити комплекс додаткових реанімаційних заходів для галузі та оновити чинну Стратегію з огляду на нові обставини.

Стратегія розвитку ХП-2030 08.10 .2019

 

 

ukУкраїнська