Ситуація в хімічній промисловості України 2019

Щодо ситуації в хімічній промисловості України
 в січні-березні 2019 року

Товарне виробництво. Індекс  виробництва  галузевої продукції в січні-березні 2019 року склав у виробництві хімічних речовин та хімічної  продукції 90,7% до аналогічного періоду 2018 року. Зниження товарного виробництва відбулося за рахунок  виробництва  добрив  та продукції основної хімії (86,7% до січня –березня 2018 року).

Досить уповільнений ріст показали лише два сектори – ЛФМ (104,9%) та виробництво пластмасових  виробів (102,6%). Усі інші сектори стагнують або  продовжують «падати». Темп спаду – від 2 до 13%.

Із 50 найменувань ключової хімічної  продукції (окремі хімічні речовини, товарні групи), по яким ДП «Черкаський НДІТЕХІМ»  веде постійний моніторинг  упродовж багатьох років, лише  по  22 найменуванням  спостерігався приріст обсягів випуску товарної  продукції  у натуральних показниках, по іншим позиціям спад становив від 4-7 до 20-27%.

Реалізація хімічної продукції. Обсяги реалізації  хімічної  продукції  в Україні в січні-березні 2019 року склали, за попередніми даними, 24,6 млрд. грн, що становить 94,3% до аналогічного періоду минулого року.

Якщо врахувати інфляційну складову (ріст відпускних  цін товаровиробників хімічної продукції в названий період склав 104%), то можна констатувати, що  реальні  обсяги реалізації хімічної продукції у поточному році не перевищують 90%  від обсягів попереднього року. Така тенденція спостерігається вперше за останні декілька років.

Найбільш значний спад обсягів реалізації  продукції спостерігався в  секторі виробництва мінеральних добрив та основної хімії – 82% до січня-березня 2018 року.

Експорт хімічної продукції. Обсяги експорту хімічної  продукції з України у січні-березні 2019 року склали, за попередніми даними, 319,3 млн. дол. США та зменшились порівняно з  аналогічним періодом попереднього року на 16% (380,7 млн. дол. США).

Скорочення експортних поставок хімічної продукції у вартісних обсягах спостерігалося у поточному році в усіх основних товарних сегментах (від 2 до 18%), найбільш суттєве зменшення експорту  показала продукція органічної хімії (більш ніж в два рази).

Експорт мінеральних добрив у першому кварталі 2019 року у вартісних  показниках опустився до історичного мінімуму  – 34,5 млн.дол. США.

Імпорт хімічної продукції. Обсяги імпорту хімічної продукції  в Україну склали у січні-березні 2019 року 2145 млн. дол. США  та несуттєво  скоротилися  порівняно з аналогічним періодом  попереднього року (2206 млн. дол. США).

У розрізі основних секторів  скорочення імпортних поставок хімічної продукції становило від 2 до 5%. Скоротився імпорт в найбільш маркерному сегменті – імпортних поставках пластмас та виробів із пластмас, на 8%, що свідчить  про стагнацію внутрішнього ринку та секторального виробництва пластмасових виробів. Така тенденція вперше проявилася  в імпорті хімічної продукції.

Водночас, в сегменті мінеральних добрив у першому кварталі 2019 року обсяги імпорту у вартісних показниках продемонстрували історичний  максимум – 490,7 млн.дол. США  та збільшилися порівняно з аналогічним періодом 2018 року в 1,6 разів (січень-березень 2018 року – 310,9 млн. дол.США).

Обсяг внутрішнього ринку хімічної продукції. Обсяг хімічного ринку  склав у січні-березні 2019 року 10,8 млрд. дол. США та звузився порівняно з аналогічним періодом минулого року майже на 7%. Отже, триває «просідання» внутрішнього хімічного ринку, що свідчить про стагнацію внутрішнього хімічного виробництва, оскільки близько 45%  внутрішнього споживання хімічної продукції йде у технологічне промислове  перероблення.

Середньооблікова кількість штатних працівників в галузі в січні-березні 2019 року  порівняно з аналогічним періодом не змінилася. Середня заробітна плата в галузі становила у січні-березні 2019 року 10056 грн та збільшилася у номінальному вимірі порівняно з аналогічним періодом 2018 року на 24%. Вона є нижчою на 8%  від рівня середньої заробітної плати у промисловості.

Сума заборгованості із виплати заробітної плати у виробництві хімічних речовин та хімічної продукції становила станом на 1.04.2019 р. 82,8 млн.грн, у т.ч. на економічно активних підприємствах 53,3 млн.грн.

Загальний висновок.  Зміни на краще у галузевому виробництві відсутні. Окремі з них у певних секторах є незначними (динаміка приросту обсягів  виробництва в секторах з традиційно високим попитом не перевищує 2-4%) та ситуативними. Загалом триває хронічна стагнація виробництва хімічної продукції та «просідає» внутрішній товарний ринок. Досягнення минулого року (приріст випуску продукції у січні – березні 2018 року  становив у виробництві хімічних речовин та хімічної продукції 46,9%) частково нівельовані, оскільки цей приріст був обумовлений у минулому році відновленням випуску продукції в ТОВ «Карпатнафтохім». Наразі цей відновлювальний фактор уже не спрацьовує.

Т.В. Ковеня (ДП «Черкаський НДІТЕХІМ»)

ukУкраїнська